andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   

   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  De Douane
 suriname.nu  Telefoonnummers
 suriname.nu  In- & uitvoer
 suriname.nu  Smokkelen
 suriname.nu  Lijfsvisitatie
 suriname.nu  Verbruiksbelasting
 suriname.nu  Transito
 suriname.nu  Douaneloodsen
 suriname.nu  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname.nu  Overzicht geldboetes

 suriname.nu  APC-codering
 suriname.nu  Enig Document
 suriname.nu  Inhoud Enig Document
 suriname.nu  Gebruik formulier
 suriname.nu  Invulling vakken
 suriname.nu  Vakken A,B,C en D
 suriname.nu  Additionele informatie
 suriname.nu  Vragen
 suriname.nu  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname.nu  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname.nu  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname.nu  Scheepvaartwet
 suriname.nu  Deviezenwet
 suriname.nu  Smokkeldecreet
 suriname.nu  Wet op statistiekrecht
 suriname.nu  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname.nu  Vuurwapenwet
 suriname.nu  Wet verdovende middelen
 suriname.nu  Wet wegen van goederen
 suriname.nu  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname.nu  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname.nu  Invoer verhuisboedel
 suriname.nu  Houtexport
 suriname.nu  Afdeling OAP
 suriname.nu  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname.nu  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname.nu  Onbeheerde Opslag NH

 suriname.nu  Vergoeding teruggaaf
 suriname.nu  Hoogte der geldboete
 suriname.nu  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname.nu  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname.nu  Origineel Inkoopfactuur
 suriname.nu  Importverbod

 suriname.nu  Heffing accijnzen 2004
 suriname.nu  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname.nu  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname.nu  Geschenkzendingen
 suriname.nu  In- en uitvoer veboden
 suriname.nu  Wat is CITES
 suriname.nu  ZOOGDIEREN
 suriname.nu  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname.nu  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname.nu  De Douane

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 
SURINAME  AFDELINGEN -  DOUANE

 suriname . NU terug
 


WERKPROCEDURE


Voor door ROSEBEL GOLDMINES in te voeren goederen.

Ingevolge de beschikking van de Minister van Financien van 7 november 2002, La.B No.1926, krachtens artikel 8 van de Delfstoffen Overeenkomst van 7 april 1994, wordt aan Rosebel Goldmines NV (RGM) bij invoer van goederen vrijstelling van rechten verleend. Deze vrijstelling geldt ook voor importen, die ten behoeve van RGM worden verzorgd.

De voorwaarden waaronder deze vrijstelling wordt verleend zijn:

1. Op het Enig Document in het vak bestemd voor additionele informatie, dient een betrokken bij de goudwinning door RGM, onder vermelding van de relevante facturen, cognossementen en eventuele purchase (inkoop) orders. De gedagtekende verklaring zal als volgt luiden: RGM verklaart hierbij dat de aan de ommezijde vermelde goederen bestemd zijn ten behoeve van de goudwinning. Op grond van de Minister van Financien van 7 november 2002, La.B No.1926, krachtens artikel 8 van de Delfstoffen Overeenkomst van 7 april 1994, wordt hierbij vrijstelling aangevraagd van alle rechten bij invoer. Zie factuurs nr(s)..........dd....; B/L nr(s).......dd......Purchase order nr(s).....dd.....

2. RGM zal de namen en handtekeningen van de functionarissen, die gerechtigd zijn bovengenoemde verklaring te ondertekenen, opgeven bij de Douane.

3. Voor de import van goederen, waarvan de bestelling is uitbesteed aan andere bedrijven of firma's, dient in voornoemde verklaring steeds de purchase order (inkoop order) van RGM te worden vermeld. Deze order zal ook moeten worden overgelegd bij de indiening van het verzoek tot vrijstelling. Tevens zal RGM de namen opgeven bij de Douane van deze toeleveringsbedrijven of- firma's.

4. Voor goederen die zelf door RGM worden ingevoerd behoeft geen purchase order te worden overgelegd. Wel dienen de betreffende facturen en cognossementen te worden overgelegd.

5. De Aangifte Procedure Codes (APC) die voor de Enig Documenten zal worden gehanteerd zijn:

- C415 - invoer met vrijstelling t.b.v. Rosebel Gold Mines N.V. vanuit tijdelijke bergplaats;
- C445- invoer met vrijstelling t.b.v. Rosebel Gold Mines N.V. vanuit entrepot.

6. De bescheiden benodigd bij de inklaring van de goederen, kunnen door de Douane worden gebruikt om de bestemming en het doel van het gebruik / verbruik van de goederen te controleren.

7. Restitutie van betaalde rechten bij invoer zal geenszins verleend worden. De toeleveringsbedrijven, kunnen op verzoek in aanmerking komen voor het houden van een particulier entrepot voor het opslaan van goederen, die bestemd zijn voor RGM. Hierdoor kunnen zij uit voorraad leveren aan RGM.

8. De Douane kan ten alle tijde controle uitoefenen teneinde na te gaan als de goederen voor het doel zijn of worden aangewend waarvoor zij worden ingevoerd. De hiervoor genoemde purchase orders zijn van belang bij de controle door de Douane.

9. Goederen die met vrijstelling worden ingevoerd mogen pas 3 jaren na de datum van invoer worden doorverkocht aan derden. Bij overtreding hiervan zal bij doorverkoop de verschuldigde rechten bij invoer alsnog betaald moeten worden aan de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen.

10. Bij misbruik van de vrijstelling zal RGM aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van de verschuldigde rechten bij invoer en eventueel volgens de vigerende wetgeving op te leggen boete.


Paramaribo, 27 januari 2003,
De Inspekteur der Invoerrechten en Accijnzen

H. Louisville


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: