andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   

   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  De Douane
 suriname.nu  Telefoonnummers
 suriname.nu  In- & uitvoer
 suriname.nu  Smokkelen
 suriname.nu  Lijfsvisitatie
 suriname.nu  Verbruiksbelasting
 suriname.nu  Transito
 suriname.nu  Douaneloodsen
 suriname.nu  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname.nu  Overzicht geldboetes

 suriname.nu  APC-codering
 suriname.nu  Enig Document
 suriname.nu  Inhoud Enig Document
 suriname.nu  Gebruik formulier
 suriname.nu  Invulling vakken
 suriname.nu  Vakken A,B,C en D
 suriname.nu  Additionele informatie
 suriname.nu  Vragen
 suriname.nu  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname.nu  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname.nu  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname.nu  Scheepvaartwet
 suriname.nu  Deviezenwet
 suriname.nu  Smokkeldecreet
 suriname.nu  Wet op statistiekrecht
 suriname.nu  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname.nu  Vuurwapenwet
 suriname.nu  Wet verdovende middelen
 suriname.nu  Wet wegen van goederen
 suriname.nu  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname.nu  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname.nu  Invoer verhuisboedel
 suriname.nu  Houtexport
 suriname.nu  Afdeling OAP
 suriname.nu  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname.nu  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname.nu  Onbeheerde Opslag NH

 suriname.nu  Vergoeding teruggaaf
 suriname.nu  Hoogte der geldboete
 suriname.nu  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname.nu  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname.nu  Origineel Inkoopfactuur
 suriname.nu  Importverbod

 suriname.nu  Heffing accijnzen 2004
 suriname.nu  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname.nu  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname.nu  Geschenkzendingen
 suriname.nu  In- en uitvoer veboden
 suriname.nu  Wat is CITES
 suriname.nu  ZOOGDIEREN
 suriname.nu  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname.nu  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname.nu  De Douane

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 
SURINAME  AFDELINGEN -  DOUANE

 suriname . NU terug
 


Werkinstructies


Klantnummers

In ASYCUDA wordt de administratie van klanten thans bijgehouden in 2 bestanden, te weten;

·   die voor vaste klanten met een uniek klantnummer en

·   die voor incidentele klanten, de 999 999 999.

Door de ontwikkelingen van de goederenbeweging is het thans noodzakelijk gebleken deze administratie beter te stroomlijnen. Hierdoor zal de Douane elke aangever als een vaste klant beschouwen en als zodanig registreren. Elke klant krijgt een uniek klantnummer. In het systeem zullen enkele belangrijke exercities worden uitgevoerd om de nieuw op te zetten bestand te kunnen beheren. Het wordt dus nuttig dat een werkinstructie voor de afdelingen Aangifteproces en Informatie Technologie in werking treedt.

1.   Het huidige bestand voor vaste klanten wordt gecontinueerd, met
      dien verstande dat dit uitsluitend wordt aangewend
      voor handelszendingen.

2.   Het bestand voor klanten met het nummer 999 999 999 wordt
      afgebouwd en opgeheven.

3.   Aan elke natuurlijke persoon als aangever van een goederenzending
      die géén handelskarakter heeft, wordt een uniek ASYCUDA klantnummer
      (AKN) verstrekt, dat zal gelden voor alle toekomstige aangiften.

4.   Bij natuurlijke personen wordt onderscheid gemaakt tussen ingezetenen en
      niet ingezetenen.

5.   Een natuurlijke persoon als aangever moet de leeftijd van 18 jaar
      reeds hebben bereikt. Deze aangevers moeten zich laten vertegenwoordigen
      door hun ouders of voogd. Uitzondering hierop geldt uitsluitend voor niet
      ingezetenen
.

6.   Het uniek AKN voor ingezetenen zal zijn het door het Centraal Bureau voor
      Burgerzaken (CBB Suriname) afgegeven nummer van diens identiteitskaart,
      met toevoeging van een door de afdeling IT bedachte code van 2 karakters.


      Het uniek AKN voor niet ingezetenen zal zijn het nummer van diens
      overgelegde officiële paspoort, met toevoeging van een door de afdeling
      IT bedachte code van 2 karakters.

7.   Voor ingezetenen geldt verder dat bij indiening van elke aangifte
      het originele identiteitsbewijs, voor niet ingezetenen het originele
      paspoort moet worden overgelegd.

8.   Natuurlijke personen die reeds van een uniek AKN zijn voorzien,
      mogen voortaan daarvan gebruik maken zonder de bescheiden van
      KKF- of Belasting vastnummer hoeven te overleggen.

9.   Bij aanvaarding van het enig document moeten de ambtenaren erop
      toezien dat de nummers van de identiteitskaart of paspoort in de vakken
      2 en 7 worden vermeld.

10. Deze maatregelen en werkinstructie treden in werking op 20 mei 2002.


Paramaribo, 13 mei 2002
De Inspecteur,

Harold Louisville


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: