andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   

   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  De Douane
 suriname.nu  Telefoonnummers
 suriname.nu  In- & uitvoer
 suriname.nu  Smokkelen
 suriname.nu  Lijfsvisitatie
 suriname.nu  Verbruiksbelasting
 suriname.nu  Transito
 suriname.nu  Douaneloodsen
 suriname.nu  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname.nu  Overzicht geldboetes

 suriname.nu  APC-codering
 suriname.nu  Enig Document
 suriname.nu  Inhoud Enig Document
 suriname.nu  Gebruik formulier
 suriname.nu  Invulling vakken
 suriname.nu  Vakken A,B,C en D
 suriname.nu  Additionele informatie
 suriname.nu  Vragen
 suriname.nu  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname.nu  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname.nu  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname.nu  Scheepvaartwet
 suriname.nu  Deviezenwet
 suriname.nu  Smokkeldecreet
 suriname.nu  Wet op statistiekrecht
 suriname.nu  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname.nu  Vuurwapenwet
 suriname.nu  Wet verdovende middelen
 suriname.nu  Wet wegen van goederen
 suriname.nu  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname.nu  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname.nu  Invoer verhuisboedel
 suriname.nu  Houtexport
 suriname.nu  Afdeling OAP
 suriname.nu  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname.nu  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname.nu  Onbeheerde Opslag NH

 suriname.nu  Vergoeding teruggaaf
 suriname.nu  Hoogte der geldboete
 suriname.nu  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname.nu  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname.nu  Origineel Inkoopfactuur
 suriname.nu  Importverbod

 suriname.nu  Heffing accijnzen 2004
 suriname.nu  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname.nu  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname.nu  Geschenkzendingen
 suriname.nu  In- en uitvoer veboden
 suriname.nu  Wat is CITES
 suriname.nu  ZOOGDIEREN
 suriname.nu  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname.nu  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname.nu  De Douane

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     

SURINAME  AFDELINGEN -  DOUANE

 suriname . NU terug
 


Werkinstructies


Suralco ontheffing van betaling van omzetbelasting


Werkprocedure C414 & C480

Bij Beschikking LaB no.2588 van 15 december 2000 heeft de Minister van FinanciŽn aan de Suralco ontheffing van betaling van omzetbelasting verleend voor haar importen. Deze ontheffing geldt eveneens voor importen, die ten behoeve van Suralco door toeleveringsbedrijven worden verzorgd.

In punt 2 van dienstorder no.29 van 16 oktober 2001 heeft de Inspecteur de APC's voor de enig documenten bepaald. Om de efficiŽntie te bevorderen is met de Suralco de volgende werkprocedure afgesproken;

o   Suralco wijst de toeleveringsbedrijven aan en maakt dit schriftelijk
     kenbaar aan de Douane.

o   Voor de eerste maal heeft de Suralco de volgende importeurs als
     haar toeleveringsbedrijven aangewezen;

1.   Intermed NV

2.   Shell Suriname Verkoopmaatschappij NV

3.   Surmac NV


o   De bepalingen van de Scheepvaartwet, geldende tekst 1939 blijven voor
     deze importeurs onverkort van kracht.

o   Elke aangifte bij invoer op het enig document dient vergezeld te gaan
     van een verklaring van de Suralco, waarvan de tekst of bewoordingen
     van gelijke strekking als bijlage van deze werkprocedure wordt aangehecht.

o   Elke verklaring moet voorzien zijn van een uniek doorlopend volgnummer,
     jaarlijks te beginnen met 1 voorafgaand door nullen. De administratie van
     deze nummering wordt door Suralco bijgehouden.

o   Bij elke visitatie en aftekening is de ambtenaar gehouden het nummer van
     deze verklaring op het enig document te vermelden. Tevens is deze
     ambtenaar belast met de invulling van het voor de Douane bestemde vak in
     de verklaring van de Suralco.

De door Suralco aangewezen importeurs mogen dan ook gebruik maken van de APC's C414 en C 480, afhankelijk van de douanetechnische bestemming, nl document tot lossing of wegvoering met bestemming Suralco.

Door de Douane is voor de controle een speciaal programma ontworpen, dat bereids aan U en Uw toeleveringsbedrijven is gedemonstreerd en alszodanig bij de Douane verkrijgbaar is.

Middels voornoemde programma is de Douane in staat:

o   Exact te kunnen vaststellen, de behoefte en aanbesteding van Suralco
     per toeleveringsbedrijf.

o   Vast te stellen dat de goederen daadwerkelijk ten behoeve van de
     Suralco worden aangeleverd en aangewend.

o   Misbruik van de vrijstelling ten behoeve van derden zoveel als
     mogelijk te voorkomen.


Paramaribo,
De Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,

w.g.
Harold Louisville
Bijlage 1 van Werkprocedure C414 & C480

Aan :
de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen
Nieuwe Haven
Paramaribo

Betreft: Verklaring voor ontheffing Omzetbelasting bij import

Geachte heer,

Suralco, L.L.C. verklaart hierbij dat op grond van de Beschikking La B no. 2588 van 15 december 2000 door de Minister van FinanciŽn ontheffing van de betaling van Omzetbelasting wordt verleend.

Zij machtigt hierbij onderstaande firma tot de import van de goederen volgens de daarbij vermelde bijzonderheden;

Factuur no.                  op naam van

Environment no.per item op de factuur

AWB / BL no.                  op naam van

Aangeversnummer gemachtigde                  APC


Door de Douane in te vullen


Enig document no:

Kwitantie no:

Bestemming opslag:


Paramaribo,
Suriname Aluminum Company, L.L.C.,


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update:


   ††