andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   

   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  De Douane
 suriname.nu  Telefoonnummers
 suriname.nu  In- & uitvoer
 suriname.nu  Smokkelen
 suriname.nu  Lijfsvisitatie
 suriname.nu  Verbruiksbelasting
 suriname.nu  Transito
 suriname.nu  Douaneloodsen
 suriname.nu  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname.nu  Overzicht geldboetes

 suriname.nu  APC-codering
 suriname.nu  Enig Document
 suriname.nu  Inhoud Enig Document
 suriname.nu  Gebruik formulier
 suriname.nu  Invulling vakken
 suriname.nu  Vakken A,B,C en D
 suriname.nu  Additionele informatie
 suriname.nu  Vragen
 suriname.nu  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname.nu  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname.nu  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname.nu  Scheepvaartwet
 suriname.nu  Deviezenwet
 suriname.nu  Smokkeldecreet
 suriname.nu  Wet op statistiekrecht
 suriname.nu  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname.nu  Vuurwapenwet
 suriname.nu  Wet verdovende middelen
 suriname.nu  Wet wegen van goederen
 suriname.nu  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname.nu  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname.nu  Invoer verhuisboedel
 suriname.nu  Houtexport
 suriname.nu  Afdeling OAP
 suriname.nu  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname.nu  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname.nu  Onbeheerde Opslag NH

 suriname.nu  Vergoeding teruggaaf
 suriname.nu  Hoogte der geldboete
 suriname.nu  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname.nu  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname.nu  Origineel Inkoopfactuur
 suriname.nu  Importverbod

 suriname.nu  Heffing accijnzen 2004
 suriname.nu  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname.nu  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname.nu  Geschenkzendingen
 suriname.nu  In- en uitvoer veboden
 suriname.nu  Wat is CITES
 suriname.nu  ZOOGDIEREN
 suriname.nu  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname.nu  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname.nu  De Douane

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     

SURINAME  AFDELINGEN -  DOUANE

 suriname . NU terug
 


Werkinstructies    : Werkinstructie Houtexport


Werkinstructie Houtexport

Bij de export maken we onderscheid van 4 categorieŽn.

      a.   Gezaagd hout in pakketten

      b.   Rondhout in stammen

      c.   Ruw bewerkte en vierkant bekapte hout

      d.   Triplex platen


1.   Elke aanvraag voor export bij de Sectie Uitvoer van de Douane (SUD)
      dient vergezeld te gaan van de volgende bescheiden;

      o   een volledig ingevuld enig document (APC- E serie)

      o   een H99 vergunning

      o   IT formulier

      o   een keuringslijst van SBB (Stichting Bosbeheer & Bostoezicht) in 2voud

      o   een factuur van de zending


      De in deze bescheiden opgenomen waarden van het exporthout moeten
      voldoen aan de criteria gesteld in de Beschikking van 2 november 1998
      no.1974/98 Staatsblad 1999 no.27


2.   Na goedkeuring van de aanvraag wordt de exporteur Fiat tot Inname
      verstrekt.


      Na inname van de totaal te exporteren partij wordt een Fiat tot Inlading
      verleend, beide door de afdeling Uitvoertafel.


      Bij elke van deze fiats wordt steeds een afschrift van de gewaarmerkte
      keuringslijst aangehecht. Zonder deze keuringslijst van SBB is het
      onnodig aangifte tot export te doen, daar deze zonder meer door
      de Douane geweigerd zal worden.


3.   Inname van exporthout geschiedt, tenzij anders vergund, steeds
      via de hoofdingangen van de Nieuwe Haven en de overige visitatieposten.

      Voorts geldt dat;


      o   de inname geschiedt door de Scheepvaartmaatschappij in aanwezigheid
           van een douane ambtenaar en een SBB-functionaris


      o   de inlading van het ingenomen hout geschiedt onder toezicht van de SBB,
           de Scheepvaartmaatschappij en de Douane.


4.   Vanwege de specifieke deskundigheid wordt de controle opgedeeld in;

      o   Bosbouwtechnische controle door SBB

      o   Fiscaal-technische visitatie door de Douane

      o   Stuwadoortechnische controle door de Scheepvaartmaatschappij


5.   Bij inname wordt reeds bij de hoofdingang door de Douane mede de
      volgende bijzonderheden gecontroleerd;

      o   de omschrijving van de Fiat tot Inname en de keuringslijst

      o   de merken en nummers van de zending

      o   de soort en hoeveelheden van de zending

6.   Na inlading zijn de douaneambtenaar en de dienstdoende SBB-functionaris,
      beiden belast met het toezicht bij de inlading, gehouden de bijzonderheden
      te vermelden en af te tekenen op zowel de keuringslijst als en dorso van
      de Fiat Inlading


7.   Om eventuele verschillen bij inname en inlading te voorkomen,
      is de Scheepvaartmij gehouden het Proces-verbaal van Inlading van de
      SBB (afdeling Productiecontrole) mede te ondertekenen.


8.   Na inlading wordt door de Scheepvaartmaatschappij onder overlegging
      van de Fiats Inname en Inlading een rapport bij de afdeling Uitvoertafel
      ingeleverd, waarin het niet ingeladen deel van het ingenomen hout
      duidelijk wordt aangetoond en geÔnventariseerd door de SUD.


9.   Met een door de SUD voor akkoord getekende Fiat Inname is
      de exporteur bevoegd het niet ingeladen hout wederom in het vrije
      verkeer te brengen.


10. Aanzuivering en afschrijving van de zending in het Manifest
      bij Uitvoer door de SUD vindt plaats onder overlegging van het
      Proces-verbaal van Inlading van de SBB en alle andere
      onderliggende bescheiden.


11. De SUD is gehouden periodiek uitgebreid rapportage te doen aan
      de afdeling Informatie Technologie met een overzicht van de
      definitieve exportgegevens.


12. De regelgeving in de Scheepvaartwet, de Houtwet, en de Wet op het
      Bosbeheer blijven onverkort van kracht.


Paramaribo, 30 mei 2002,
De Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.

Harold Louisville


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update:


   ††