andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   

   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  De Douane
 suriname.nu  Telefoonnummers
 suriname.nu  In- & uitvoer
 suriname.nu  Smokkelen
 suriname.nu  Lijfsvisitatie
 suriname.nu  Verbruiksbelasting
 suriname.nu  Transito
 suriname.nu  Douaneloodsen
 suriname.nu  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname.nu  Overzicht geldboetes

 suriname.nu  APC-codering
 suriname.nu  Enig Document
 suriname.nu  Inhoud Enig Document
 suriname.nu  Gebruik formulier
 suriname.nu  Invulling vakken
 suriname.nu  Vakken A,B,C en D
 suriname.nu  Additionele informatie
 suriname.nu  Vragen
 suriname.nu  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname.nu  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname.nu  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname.nu  Scheepvaartwet
 suriname.nu  Deviezenwet
 suriname.nu  Smokkeldecreet
 suriname.nu  Wet op statistiekrecht
 suriname.nu  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname.nu  Vuurwapenwet
 suriname.nu  Wet verdovende middelen
 suriname.nu  Wet wegen van goederen
 suriname.nu  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname.nu  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname.nu  Invoer verhuisboedel
 suriname.nu  Houtexport
 suriname.nu  Afdeling OAP
 suriname.nu  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname.nu  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname.nu  Onbeheerde Opslag NH

 suriname.nu  Vergoeding teruggaaf
 suriname.nu  Hoogte der geldboete
 suriname.nu  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname.nu  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname.nu  Origineel Inkoopfactuur
 suriname.nu  Importverbod

 suriname.nu  Heffing accijnzen 2004
 suriname.nu  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname.nu  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname.nu  Geschenkzendingen
 suriname.nu  In- en uitvoer veboden
 suriname.nu  Wat is CITES
 suriname.nu  ZOOGDIEREN
 suriname.nu  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname.nu  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname.nu  De Douane

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 
SURINAME  AFDELINGEN -  DOUANE

 suriname . NU terug
 


Werkinstructies    : Werkprocedure Onbeheerde Opslag Nieuwe Haven


Werkprocedure Onbeheerde Opslag Nieuwe Haven

1.    de opslagfaciliteiten zijn in Loods 8, open opslag en andere nader door
       of namens de Chef Visitatiepost aan te wijzen locaties.

2.    het Coördinatieteam voor Publiek Entrepot (CPE) is belast met de
       administratieve en organisatorische zaken van de opslag.

3.    de taken en bevoegdheden van de Ontvanger worden onverkort
       uitgeoefend.

4.    hetzelfde formulier van het Opslagdocument onbeheerde goederen
       (OOG)
mag als aanvraagformulier (concept) bij het voornemen tot
       opslag worden gebruikt.

5.    na overbrenging, inname en opmeting van de lading wordt het formulier
       OOG in 3voud definitief opgemaakt en door het CPE middels een
       handtekening gewaarmerkt.

6.    het gewaarmerkte OOG wordt ten spoedigste bij de Ontvanger ingediend,
       die het afstempelt, nummert alle 3 exemplaren identiek, verheft daarmede
       het formulier tot Document en trekt een exemplaar in.

7.    de 2 exemplaren van het genummerd OOG wordt bij de afdeling Manifest
       ter afschrijving / aanzuivering aangeboden.

8.    na afschrijving wordt 1 exemplaar aan de CPE aangeboden en
       1 exemplaar berust bij het betreffend scheepvaartbedrijf.

9.    in deze opslagprocedure wordt het ASYCUDA systeem niet
       aangesproken.

10.  er wordt een overgangsperiode van 3 maanden ingebouwd waarin
       een OOG voor lading van verschillende cognossementen (BL's)
       mag worden gebruikt.

11.  na 15 mei 2002 is het slechts toegestaan om onbeheerde opslag te
       doen met één OOG voor lading voorkomende op één BL.

12.  uitdrukkelijk wordt gesteld dat dit OOG geen wegvoeringdocument is,
       doch slechts voor goederenbeweging onder douaneverband binnen
       het haventerrein.

13.  voorafgaand aan de opslag van goederen, geschikt voor menselijke
       consumptie, dient er een verklaring van het Bureau voor Voedingswaren
       of een andere daartoe bevoegde te worden overgelegd, waarin blijkt dat
       die goederen minimaal nog 120 dagen na de geplande opslag houdbaar
       zullen zijn.

14.  alle verbodsbepalingen en termijnen zoals vervat in de Scheepvaartwet,
       geldende tekst 1939 blijven gehandhaafd.

15.  de regelgeving in de In-en Uitvoerkostenwet 1940 en de Wet op
       entrepotrechten 1908 met de daarin aangebrachte wijzigingen,
       blijven onverkort van kracht.

16.  voor goederen door of vanwege de Inspectie der Invoerrechten
       en Accijnzen
opgeslagen wordt eveneens van het OOG
       gebruik gemaakt.

17.  de Chef Visitatiepost Nieuwe Haven ziet toe op de juiste naleving van
       deze werkprocedure en is bevoegd, in overleg met belanghebbenden
       nadere regels in te stellen.

18.  deze werkprocedure gaat in per 15 februari en geldt tot nader orde.

Paramaribo, 20 februari 2002
Namens de Inspecteur,

Isaak Soerokarso
Public Relations & Klantenservice


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: