andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   

   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  De Douane
 suriname.nu  Telefoonnummers
 suriname.nu  In- & uitvoer
 suriname.nu  Smokkelen
 suriname.nu  Lijfsvisitatie
 suriname.nu  Verbruiksbelasting
 suriname.nu  Transito
 suriname.nu  Douaneloodsen
 suriname.nu  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname.nu  Overzicht geldboetes

 suriname.nu  APC-codering
 suriname.nu  Enig Document
 suriname.nu  Inhoud Enig Document
 suriname.nu  Gebruik formulier
 suriname.nu  Invulling vakken
 suriname.nu  Vakken A,B,C en D
 suriname.nu  Additionele informatie
 suriname.nu  Vragen
 suriname.nu  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname.nu  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname.nu  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname.nu  Scheepvaartwet
 suriname.nu  Deviezenwet
 suriname.nu  Smokkeldecreet
 suriname.nu  Wet op statistiekrecht
 suriname.nu  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname.nu  Vuurwapenwet
 suriname.nu  Wet verdovende middelen
 suriname.nu  Wet wegen van goederen
 suriname.nu  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname.nu  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname.nu  Invoer verhuisboedel
 suriname.nu  Houtexport
 suriname.nu  Afdeling OAP
 suriname.nu  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname.nu  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname.nu  Onbeheerde Opslag NH

 suriname.nu  Vergoeding teruggaaf
 suriname.nu  Hoogte der geldboete
 suriname.nu  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname.nu  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname.nu  Origineel Inkoopfactuur
 suriname.nu  Importverbod

 suriname.nu  Heffing accijnzen 2004
 suriname.nu  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname.nu  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname.nu  Geschenkzendingen
 suriname.nu  In- en uitvoer veboden
 suriname.nu  Wat is CITES
 suriname.nu  ZOOGDIEREN
 suriname.nu  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname.nu  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname.nu  De Douane

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     

SURINAME  AFDELINGEN -  DOUANE

 suriname . NU terug
 


Vrijstellingen    : Pakketvaartvrijstelling (Geschenkzendingen)


Ministerie van FinanciŽn

La.F No. 2319

De Minister van FinanciŽn;

Beschikking van de Minister van FinanciŽn van 20 april 1994
La.B.no. 472, houdende verlening van vrijstelling van invoerrechten
voor geschenkzendingen:

Gelet op artikel 16n lid 1, onder e, van de Invoerrechtenregeling 1981 (S.B.1981 no.132, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1992 no. 47);

Overwegende, dat in verband met de uitvoering van de Beschikking van de Minister van FinanciŽn van 30 maart 1994 La.B. no. 402 houdende aanwijzing van de bij importen toe te passen wisselkoers (S.B. 1994 no. 23), het wenselijk is voorziening te treffen met betrekking tot het te betalen invoerrecht op geschenkzendingen voor persoonlijk gebruik;

Dat het nodig is gebleken het gedeelte van de waarde tot en met Nf. 200,- vrij te stellen van invoerrecht.

HEEFT BESLOTEN :

I.    Te bepalen, dat:

A.   gehele vrijstelling van invoerrecht wordt verleend voor de invoer van geschenkzendingen, voorzover het bedrag van Nf. 200,- niet te boven gaat, met inachtneming van de onder B opgenomen voorwaarde.

B.   de onder A bedoelde vrijstelling slechts wordt verleend voor zover het betreft de invoer van goederen, voor persoonlijk gebruik, zoals:

1. levensmiddelen ;

2. huishoudelijke artikelen;

3. kleding en schoeisel ;

4. gebruikte fietsen.

II.   Voorts te bepalen dat deze beschikking in het staatsblad en het advertentieblad van de Republiek Suriname wordt geplaatst en in werking treedt met ingang van heden, met dien verstande dat zij terugwerkt tot 1 april 1994.

III.   Afschrift van deze beschikking te zenden aan de President en de Vice-president van de Republiek Suriname, de Rekenkamer van Suriname, alle ministers, de President van de Centrale Bank, alle deviezenbanken in Suriname, de Deviezencommissie, de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen en de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen.


De Minister van FinanciŽn,

( Drs. H.S. Hildenberg )    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update:


   ††