andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   

   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  De Douane
 suriname.nu  Telefoonnummers
 suriname.nu  In- & uitvoer
 suriname.nu  Smokkelen
 suriname.nu  Lijfsvisitatie
 suriname.nu  Verbruiksbelasting
 suriname.nu  Transito
 suriname.nu  Douaneloodsen
 suriname.nu  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname.nu  Overzicht geldboetes

 suriname.nu  APC-codering
 suriname.nu  Enig Document
 suriname.nu  Inhoud Enig Document
 suriname.nu  Gebruik formulier
 suriname.nu  Invulling vakken
 suriname.nu  Vakken A,B,C en D
 suriname.nu  Additionele informatie
 suriname.nu  Vragen
 suriname.nu  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname.nu  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname.nu  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname.nu  Scheepvaartwet
 suriname.nu  Deviezenwet
 suriname.nu  Smokkeldecreet
 suriname.nu  Wet op statistiekrecht
 suriname.nu  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname.nu  Vuurwapenwet
 suriname.nu  Wet verdovende middelen
 suriname.nu  Wet wegen van goederen
 suriname.nu  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname.nu  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname.nu  Invoer verhuisboedel
 suriname.nu  Houtexport
 suriname.nu  Afdeling OAP
 suriname.nu  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname.nu  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname.nu  Onbeheerde Opslag NH

 suriname.nu  Vergoeding teruggaaf
 suriname.nu  Hoogte der geldboete
 suriname.nu  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname.nu  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname.nu  Origineel Inkoopfactuur
 suriname.nu  Importverbod

 suriname.nu  Heffing accijnzen 2004
 suriname.nu  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname.nu  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname.nu  Geschenkzendingen
 suriname.nu  In- en uitvoer veboden
 suriname.nu  Wat is CITES
 suriname.nu  ZOOGDIEREN
 suriname.nu  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname.nu  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname.nu  De Douane

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     

SURINAME  AFDELINGEN -  DOUANE

 suriname . NU terug
 


Toelichting op het gebruik van het formulier Enig Document,
Suriname 6e druk, januari 2004Naar Pagina:                             Bijlagen


4.    Toelichting op de vakken A,B,C en D in te vullen door de douane.


**ATTENTIE!

De volgende vakken mogen uitsluitend worden ingevuld door de Douane. Deze toelichting bevat echter voor de aangever van belang zijnde informatie.Vak A     Vak voor geldigmaking.

Dit vak is afgedrukt op zowel de Hoofdaangifte als op de Bislijst.

Het dient voor de geldigmaking van de aangifte. De aangifte is tot document ( geldig ) verheven als:

- het registratienummer is vermeld

- het is voorzien van datum, handtekening en naam van de ambtenaar

- het is voorzien van een dienststempel

- er eventueel een geldigheidstermijn is vastgesteld

Tevens is er in de rechterbovenzijde van vak A, om administratieve redenen ruimte vrijgelaten voor intern ambtelijk gebruik.

De verschuldigde rechten worden automatisch door het systeem berekend. Er wordt een mededeling uitgeprint met daarop vermeld de verschuldigde rechten, de zogenaamde verschuldigdheids-mededeling (Assessement-notice). Door de computer wordt aan deze mededeling een nummer toegekend, welke ook in vak A wordt vermeld.


Vak B.     Verificatie.

Als de factuurcontrole heeft plaatsgevonden, moet het cijfer 1, 2, 3 of 4 worden aangekruisd dat overeenkomt met de soort controle, die door de verifiŽrende ambtenaar is verricht.

Aankruisen het cijfer:

1.   als globale controle heeft plaatsgevonden, onder aantekening
        van vereiste fysieke controle;

2.   als verificatie aan de hand van bescheiden heeft plaatsgevonden;

3.   als 2 doch met toelichting van de aangever;

4.   met vooraf vastgestelde waarde.

Tevens vindt doorhaling plaats van de tekst "conform" of "niet conform" naar gelang van de bevindingen. Tevens wordt het document voorzien van naam en handtekening van de controlerende ambtenaar en een dienststempel. Als de uitslag van de controle niet conform is, worden aan de achterkant van het formulier, in vak C a, de bevindingen vermeld.


Vak C    Ambtelijke bevindingen / opmerkingen.

a.    Modificaties

Bij verificatie bevonden afwijkingen en mededelingen worden in dit vak vermeld.

Als er factuurcontrole heeft plaatsgevonden, worden bevonden afwijkingen door de Douane in dit vak vermeld, onder verwijzing naar artikel- en vaknummer.

b.   Paraaf.

Als er, bij controle afwijkingen worden bevonden moeten deze worden ingevoerd in het computersysteem. Degene die deze afwijkingen in het systeem invoert zet in dit vakje zijn paraaf.

c.   Visitatie.

De ambtenaar welke de daadwerkelijke visitatie verricht, vermeldt hier zijn bevindingen.

d.    Overige:

In dit vak worden onder andere de bevindingen bij opneming van de goederen vermeld. Als er verschillen zijn geconstateerd wordt het bijbehorende vakje aangekruist en de verschillen gespecificeerd.

Dit vak wordt ook gebruikt in gevallen bij identiteitsvaststelling, zoals bij tijdelijke in- of uitvoer en bij monsteronderzoek voor vermelding van de monsteropname en de uitslag van het eventueel onderzoek.


Vak D     Controle.

In dit vak worden de aantekeningen gesteld door de controle kamer van de douane.Naar Pagina:                             Bijlagen


OPMERKING:

De vakken vermeld aan de voorzijde van het Enig Document mogen slechts middels machineschrift worden ingevuld

(de vakken 11 en 15 mogen indien nodig ook met de hand worden ingevuld). Zie ook 2.2.1.    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update:


   ††