andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   

   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  De Douane
 suriname.nu  Telefoonnummers
 suriname.nu  In- & uitvoer
 suriname.nu  Smokkelen
 suriname.nu  Lijfsvisitatie
 suriname.nu  Verbruiksbelasting
 suriname.nu  Transito
 suriname.nu  Douaneloodsen
 suriname.nu  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname.nu  Overzicht geldboetes

 suriname.nu  APC-codering
 suriname.nu  Enig Document
 suriname.nu  Inhoud Enig Document
 suriname.nu  Gebruik formulier
 suriname.nu  Invulling vakken
 suriname.nu  Vakken A,B,C en D
 suriname.nu  Additionele informatie
 suriname.nu  Vragen
 suriname.nu  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname.nu  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname.nu  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname.nu  Scheepvaartwet
 suriname.nu  Deviezenwet
 suriname.nu  Smokkeldecreet
 suriname.nu  Wet op statistiekrecht
 suriname.nu  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname.nu  Vuurwapenwet
 suriname.nu  Wet verdovende middelen
 suriname.nu  Wet wegen van goederen
 suriname.nu  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname.nu  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname.nu  Invoer verhuisboedel
 suriname.nu  Houtexport
 suriname.nu  Afdeling OAP
 suriname.nu  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname.nu  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname.nu  Onbeheerde Opslag NH

 suriname.nu  Vergoeding teruggaaf
 suriname.nu  Hoogte der geldboete
 suriname.nu  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname.nu  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname.nu  Origineel Inkoopfactuur
 suriname.nu  Importverbod

 suriname.nu  Heffing accijnzen 2004
 suriname.nu  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname.nu  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname.nu  Geschenkzendingen
 suriname.nu  In- en uitvoer veboden
 suriname.nu  Wat is CITES
 suriname.nu  ZOOGDIEREN
 suriname.nu  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname.nu  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname.nu  De Douane

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 
SURINAME  AFDELINGEN -  DOUANE

 suriname . NU terug
 


Dienstorders    : Overlegging Originele Inkoopfactuur


Paramaribo, 22 augustus 2003

Dienstorder nr. 11

Betreft: Overlegging Originele Inkoopfactuur

Ter kennis van alle ambtenaren wordt het volgende gebracht:

Voor een meer adequate beoordeling van de douanewaarde bij de import van goederen is het noodzakelijk met ingang van 25 augustus 2003 enkele ordemaatregelen te nemen.

Per die datum is de aangever/importeur verplicht bij elke aangifte ten invoer, ingevolge artikel 18 van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (WTI) de originele inkoopfactu(u)r(en) te overleggen.

Het niet voldoen aan de hierboven vermelde vereiste, houdt in dat de bedoelde aangifte ten invoer wordt geweigerd.

Behalve de inkoopfactuur, het cognossement en de paklijst kan de Douane eveneens vorderen dat telkens:

°  de koopovereenkomst
°  de bankovermakings- en betalingsbewijzen
°  de electronische correspondentie
°  de kantoorboeken en
°  alle overige bescheiden die op de koop of de levering
    van de goederen betrekking hebben, worden overgelegd.
°  de verzekeringsdocumenten

De ambtenaren worden gevraagd bij de uitoefening van hun werkzaamheden strikt de hand hieraan te houden. Aan deze dienstorder wordt een bijlage aangehecht, waarin de begripsomschrijving van originele factuur en de werkinstructie zijn vervat.

De Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,

R. Soebhag
Adjunct-inspecteur,
Wnd plv. Hoofd van de Dienst


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: