andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   

   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  De Douane
 suriname.nu  Telefoonnummers
 suriname.nu  In- & uitvoer
 suriname.nu  Smokkelen
 suriname.nu  Lijfsvisitatie
 suriname.nu  Verbruiksbelasting
 suriname.nu  Transito
 suriname.nu  Douaneloodsen
 suriname.nu  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname.nu  Overzicht geldboetes

 suriname.nu  APC-codering
 suriname.nu  Enig Document
 suriname.nu  Inhoud Enig Document
 suriname.nu  Gebruik formulier
 suriname.nu  Invulling vakken
 suriname.nu  Vakken A,B,C en D
 suriname.nu  Additionele informatie
 suriname.nu  Vragen
 suriname.nu  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname.nu  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname.nu  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname.nu  Scheepvaartwet
 suriname.nu  Deviezenwet
 suriname.nu  Smokkeldecreet
 suriname.nu  Wet op statistiekrecht
 suriname.nu  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname.nu  Vuurwapenwet
 suriname.nu  Wet verdovende middelen
 suriname.nu  Wet wegen van goederen
 suriname.nu  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname.nu  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname.nu  Invoer verhuisboedel
 suriname.nu  Houtexport
 suriname.nu  Afdeling OAP
 suriname.nu  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname.nu  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname.nu  Onbeheerde Opslag NH

 suriname.nu  Vergoeding teruggaaf
 suriname.nu  Hoogte der geldboete
 suriname.nu  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname.nu  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname.nu  Origineel Inkoopfactuur
 suriname.nu  Importverbod

 suriname.nu  Heffing accijnzen 2004
 suriname.nu  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname.nu  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname.nu  Geschenkzendingen
 suriname.nu  In- en uitvoer veboden
 suriname.nu  Wat is CITES
 suriname.nu  ZOOGDIEREN
 suriname.nu  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname.nu  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname.nu  De Douane

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     

SURINAME  AFDELINGEN -  DOUANE

 suriname . NU terug
 


Dienstorders    : Wijziging Wet Tarief Invoerrechten 1996


Paramaribo, 02 januari 2003

Dienstorder no. 01

Onderwerp: Wijziging Wet Tarief Invoerrechten 1996

Ter kennis van alle ambtenaren wordt gebracht dat bij de Wet van 12 november 2002 Sb. 2002 no. 94, de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (WTI 1996 Sb. 1995 no. 111) is gewijzigd.

Het nieuwe tarief van invoerrechten voor vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee, vers, gekoeld en bevroren, vallende onder de goederencodes;

0207.1000   
0207.2100   
02.07.4110   
0207.4120   
0207.4190


is thans vastgesteld op 20%.

Deze wetswijziging en de daarbij behorende Uitvoeringsbeschikking van de Minister van FinanciŽn van 23 december 2002 (Sb. 2002 no.106) treedt in werking met ingang van 01 januari 2003.
Kortheidshalve verwijs ik u naar de tekst van deze Uitvoeringsbeschikking, die als bijlage aan deze dienstorder wordt toegevoegd.

Op de Chefs van de Visitatieposten en Afdelingen worden een beroep gedaan deze wijzigingen ter kennis van het onder hen dienend personeel te brengen, zodat zij bij de uitoefening van hun werkzaamheden rekening kunnen houden met het voorgaande.

De Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,

Harold Louisville


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update:


   ††