andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   

   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  De Douane
 suriname.nu  Telefoonnummers
 suriname.nu  In- & uitvoer
 suriname.nu  Smokkelen
 suriname.nu  Lijfsvisitatie
 suriname.nu  Verbruiksbelasting
 suriname.nu  Transito
 suriname.nu  Douaneloodsen
 suriname.nu  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname.nu  Overzicht geldboetes

 suriname.nu  APC-codering
 suriname.nu  Enig Document
 suriname.nu  Inhoud Enig Document
 suriname.nu  Gebruik formulier
 suriname.nu  Invulling vakken
 suriname.nu  Vakken A,B,C en D
 suriname.nu  Additionele informatie
 suriname.nu  Vragen
 suriname.nu  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname.nu  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname.nu  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname.nu  Scheepvaartwet
 suriname.nu  Deviezenwet
 suriname.nu  Smokkeldecreet
 suriname.nu  Wet op statistiekrecht
 suriname.nu  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname.nu  Vuurwapenwet
 suriname.nu  Wet verdovende middelen
 suriname.nu  Wet wegen van goederen
 suriname.nu  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname.nu  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname.nu  Invoer verhuisboedel
 suriname.nu  Houtexport
 suriname.nu  Afdeling OAP
 suriname.nu  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname.nu  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname.nu  Onbeheerde Opslag NH

 suriname.nu  Vergoeding teruggaaf
 suriname.nu  Hoogte der geldboete
 suriname.nu  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname.nu  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname.nu  Origineel Inkoopfactuur
 suriname.nu  Importverbod

 suriname.nu  Heffing accijnzen 2004
 suriname.nu  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname.nu  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname.nu  Geschenkzendingen
 suriname.nu  In- en uitvoer veboden
 suriname.nu  Wat is CITES
 suriname.nu  ZOOGDIEREN
 suriname.nu  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname.nu  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname.nu  De Douane

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     

SURINAME  AFDELINGEN -  DOUANE

 suriname . NU terug
 


Dienstorders    : Vaststelling vergoeding teruggaaf


Paramaribo, 22 december 2003.

Dienstorder no. 22

Onderwerp: Vaststelling vergoeding teruggaaf

Ter kennis van alle ambtenaren wordt gebracht dat bij Beschikking La B no.2208 van de Minister van FinanciŽn van 5 november 2003, de Vergoeding bij verzoek om teruggaaf van betaalde Invoerrechten is vastgesteld op SÉ.15000,00 (vijftien duizend gulden) per artikel.

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 10 november 2003.

Voor alle duidelijkheid wordt hierbij eveneens gebracht, dat elk verzoek om teruggaaf van invoerrechten uitsluitend op grond van de artikelen 49 en 50 van de WTI 1996 kan worden gedaan. Het daartoe strekkend verzoekschrift aan de Inspecteur moet vergezeld gaan van de volgende bescheiden;

°    Het origineel aangevers exemplaar van het enig document, voorzien van een verklaring van de ambtenaar die met verificatie/ visitatie is belast

°    Een bewijs van storting van de verschuldigde vergoeding bij de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen

°    Alle relevante documenten, die betrekking hebben op de zending waarover teruggaaf wordt verzocht, zoals factuur, cognossement, paklijst etc.

De ambtenaren worden verzocht hiermede rekening te houden.

De Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,

P. Pawirosemito
Wnd Hoofd van de Dienst    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update:


   ††