PERTJAJAH FM De informatie die we delen met kijkers, met name muziek, gezondheid en schoonheid, en anderen. Hopelijk kan het worden geaccepteerd, leuk gevonden en nuttig